1000 książek

PROJEKT ZWYCIĘSKI
Punktów: 1728
Numer projektu: 031 Wnioskodawca: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Łodzi, Koło w Pabianicach Plakat: POBIERZ
Opis

Celem projektu „1000 książek” jest zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach. Biblioteka jest miejscem, które w szczególny sposób dba o rozwój czytelnictwa w mieście i kształtowanie gustu czytelniczego. Mimo że Biblioteka stara się pozyskać książki na różne sposoby, ich ilość w stosunku do potrzeb czytelników jest wciąż niewystarczająca. Od wielu lat mieszkańcy Pabianic wykazują wzmożone zainteresowanie nowościami wydawniczymi, dzięki czemu systematycznie wzrasta liczba wypożyczeń. Jako Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Pabianicach dostrzegamy potrzebę uatrakcyjnienia oferty bibliotecznej o nowe tytuły, co przyniosłoby korzyści wszystkim użytkownikom Biblioteki – zarówno obecnym, jak i przyszłym. Zakupione w ramach Budżetu Obywatelskiego książki zostałyby przekazane Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach i wpisane do księgozbioru poszczególnych jej filii. Działające na terenie miasta filie biblioteczne ułatwią lokalnemu społeczeństwu dostęp do książek. Z pozyskanych w ten sposób publikacji korzystać mógłby każdy mieszkaniec Pabianic, gdyż księgozbiór Biblioteki jest ogólnodostępny i bezpłatny. W przekazanych książkach znalazłaby się informacja, że zostały one zakupione w ramach Budżetu Obywatelskiego. Lektura to dziś jeden ze sposobów na przyjemne spędzanie czasu wolnego, dlatego wierzymy, że zaproponowany przez nas projekt umożliwi pabianiczanom dostęp do ciekawych książek, zapewni im interesującą i różnorodną ofertę kulturalną oraz pozwoli zaspokoić potrzeby czytelnicze zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Wideo
Lokalizacja

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach, ul. św. Jana 10; Filia nr 2, ul. Łaska 46/48; Filia nr 4, ul. 20 Stycznia 14; Filia nr 5 dla dzieci i młodzieży, ul. św. Jana 10; Filia nr 6, ul. Jana Pawła II 68 (w PCM)


Szacunkowy koszt realizacji

Naklejki (lub pieczątka) informujące, że książka została zakupiona w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego: 300 zł
Zakup 1000 nowych książek: 27000 zł

Suma: 27300 zł

Inne projekty