Akademia Golfa dla dzieci z klas 5-7 szkoły podstawowej

Punktów: 276
Numer projektu: 016 Wnioskodawca: Aleksandra Stasiak Plakat: POBIERZ
Opis

Golf, jest dyscypliną wymagającą dobrej koordynacji ciała. To sport oparty na właściwej postawie, balansie i odpowiednim przygotowaniu ciała. Dzięki tego rodzaju ćwiczeniom golfowym dzieci są sprawniejsze ruchowo, ponieważ jest to sport ogólnorozwojowy. Umożliwia również zdobywanie umiejętności, które mogą być pomocne nie tylko w ich sportowym rozwoju, ale także w życiu codziennym. Zadanie dedykowane dla pabianiczan, uczniów uczęszczających do klas 5-7 szkół podstawowych w ramach zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2017/2018. Zajęcia będą odbywały się w miesiącach luty-sierpień 2018 r. Każdą z klas 5-7 szkół podstawowych podległych miastu Pabianice, obejmą zajęcia nauki gry w golfa w wymiarze 14 godzin lekcyjnych. W Pabianicach do klas w poszczególnych roczników uczęszcza około 500 uczniów, zatem projekt obejmie około 1500 młodych pabianiczan. Koszt pełnego 14-godzinnego kursu przy realizacji całego zadania wyniesie 57 zł na jednego ucznia.

Wideo
Lokalizacja

Publiczne placówki edukacyjne podległe miastu Pabianice, ewentualnie z częściowym wykorzystaniem obiektu MOSiR przy ul. Grota Roweckiego 3.


Szacunkowy koszt realizacji

1. Zakup zestawów do golfa dla 11 szkół: 12.000 zł x 11 szkół = 132.000 zł
2. Wynajem sal gimnastycznych: 30 zł (uśredniony koszt wynajmu sali gimnastycznej) x 30 jednostek treningowych (5 miesięcy x 4 jednostki treningowe w tygodniu x 1,5 godziny treningowej) = 900 zł x 25 grup = 22500 zł
3. Wynagrodzenie instruktora: 45 zł ( wynagrodzenie instruktora za 1,5 godziny) x 30 jednostek treningowych ( 5 miesięcy x 4 jednostki treningowe w tygodniu x 1,5 godziny treningowej) = 1.350 zł x 25 grup = 33750 zł

Suma: 188250 zł

Inne projekty