Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
DLA MIASTA PABIANIC NA 2018 ROK

maj - październik 2017 r. - kampania informacyjno-edukacyjna,

od 13 czerwca do 17 lipca 2017 r. - zgłaszanie formularzy wniosków z propozycjami projektów zadań, warsztaty konsultacyjne dla mieszkańców,

do końca sierpnia 2017 r. - analiza formalna i merytoryczna złożonych formularzy oraz ogłoszenie listy zadań zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie,

do 7 września 2017 r. - czas na odwołanie się wnioskodawców od wyników weryfikacji analizy formularzy, czas na rozpatrzenie wniesionych odwołań,

do 20 września 2017 r. - czas na rozpatrzenie wniesionych odwołań,

do 22 września 2017 r. - publiczne losowanie miejsc na liście zadań oraz podanie listy do publicznej wiadomości,

3-16 października 2017 r - głosowanie, w tym piknik wnioskodawców z możliwością oddawania głosów,

do 20 października 2017 r. - ogłoszenie wyników głosowania.

Załączniki

Udostępnij ten artykuł

Komentarze