Komunikat ze strony:
Głosowanie zostało zakończone. Poniższa punktacja przedstawia wszystkie potwierdzone głosy oddane za pośrednictwem strony internetowej. W tej chwili weryfikowane są głosy oddane na papierowych kartach do głosowania. Ostateczne wyniki (internetowe + papierowe) poznamy najpóźniej w dniu 20 października br.

RAZEM DLA DZIECI - wiaty rowerowe w miejscach publicznych

Punktów: 841
Numer projektu: 019 Wnioskodawca: Stowarzyszenie RAZEM DLA DZIECI Plakat: POBIERZ
Opis

WIATY ROWEROWE W MIEJSCACH PUBLICZNYCH stanowią niezbędny element nowoczesnej przestrzeni miejskiej. Ciągły wzrost popularności komunikacji rowerowej wymaga rozwoju infrastruktury związanej z użytkowaniem rowerów. Aktualnie lepiej niż rowery mieszkańców chronione są śmieci - w estetycznych, zamykanych na klucz wiatach. W chwili obecnej chcąc zabezpieczyć swoje dwuślady przed kradzieżą użytkownicy rowerów przypinają je do płotów, słupów, krzewów, drzew itp. niszcząc i szpecąc w ten sposób otoczenie. Kultura użytkowania rowerów jest szczególnie istotna w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Dlatego w otoczeniu szkół podstawowych wyodrębnione i estetyczne miejsce przeznaczone dla rowerów jest niezbędne. Teren szkół i ich otoczenia jest wyposażony w boiska, place zabaw, siłownie plenerowe itp. dające możliwość nieograniczonego korzystania z tych urządzeń, co sprawia, że dostępność wiat rowerowych będzie swobodna dla wszystkich mieszkańców. Ponadto autorzy projektu proponują usytuować wiaty w pobliżu często odwiedzanych miejsc – biblioteki, jednostki Urzędu Miasta, Centrum Seniora – swobodna dostępność dla wszystkich mieszkańców.

Wideo
Lokalizacja

Dogodne i możliwe do wykorzystania miejsce przy szkołach podstawowych, bibliotekach, Centrum Seniora; w sumie 7 lokalizacji. 


Szacunkowy koszt realizacji

7 wiat rowerowych z dostawą i montażem: ok. 90000 zł

Suma: 90000 zł

Inne projekty