RAZEM DLA DZIECI - wiaty rowerowe w miejscach publicznych

Koszt realizacji: 90 000 zł

WIATY ROWEROWE W MIEJSCACH PUBLICZNYCH stanowią niezbędny element nowoczesnej przestrzeni miejskiej. Ciągły wzrost popularności komunikacji rowerowej wymaga rozwoju infrastruktury związanej z użytkowaniem rowerów. Aktualnie lepiej niż rowery mieszkańców chronione są śmieci - w estetycznych, zamykanych na klucz wiatach. W chwili obecnej chcąc zabezpieczyć swoje dwuślady przed kradzieżą użytkownicy rowerów przypinają je do płotów, słupów, krzewów, drzew itp. niszcząc i szpecąc w ten sposób otoczenie. Kultura użytkowania rowerów jest szczególnie istotna w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Dlatego w otoczeniu szkół podstawowych wyodrębnione i estetyczne miejsce przeznaczone dla rowerów jest niezbędne. Teren szkół i ich otoczenia jest wyposażony w boiska, place zabaw, siłownie plenerowe itp. dające możliwość nieograniczonego korzystania z tych urządzeń, co sprawia, że dostępność wiat rowerowych będzie swobodna dla wszystkich mieszkańców. Ponadto autorzy projektu proponują usytuować wiaty w pobliżu często odwiedzanych miejsc – biblioteki, jednostki Urzędu Miasta, Centrum Seniora – swobodna dostępność dla wszystkich mieszkańców.

Wydział odpowiedzialny: Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji

Stan realizacji: w dniu 20 listopada 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu, którego jedną z części była dostawa i montaż 7 sztuk wiat rowerowych w ramach budżetu obywatelskiego. Na zadanie to przeznaczona była kwota 89 482,50 zł (z pierwotnych 90 tysięcy pięćset złotych zostało wydane na dokumentację). Wpłynęły trzy oferty na następujące kwoty: 292 152,00 zł, 387 450,00 zł oraz 162 159,51 zł. Z uwagi na to, że zaoferowane kwoty znacznie przewyższają zaplanowany budżet, a przepisy obowiązujące nie pozwalają na jego zwiększenie, zadanie nie zostanie zrealizowane.


Udostępnij ten artykuł

Komentarze