Komunikat ze strony:
Głosowanie zostało zakończone. Poniższa punktacja przedstawia wszystkie potwierdzone głosy oddane za pośrednictwem strony internetowej. W tej chwili weryfikowane są głosy oddane na papierowych kartach do głosowania. Ostateczne wyniki (internetowe + papierowe) poznamy najpóźniej w dniu 20 października br.

Ulotka ANTYSMOGOWA jak palić cieplej i taniej / Klub GP

Punktów: 230
Numer projektu: 003 Wnioskodawca: Krzysztof Jabłoński Plakat: POBIERZ
Opis

Zimą w naszym mieście panuje niebezpieczny dla zdrowia smog. Jakie są przyczyny i źródła jego powstawania? Jakie działanie może w swoim zakresie wykonać każdy z mieszkańców, by ograniczyć to zjawisko. Uczniowie szkół średnich / ponadgimnazjalnych w naszym mieście mieli zajęcia dotyczące smogu i pisali na ten temat raport. Są gotowi do wykonania jesiennej kampanii informacyjnej. Należy umożliwić im opracowanie na podstawie zebranych informacji - ulotki informacyjnej,  wydrukowanie jej i dystrubucję.

Wideo
Lokalizacja

Domki jednorodzinne i wielorodzinne niepodłączone do sieci grzewczej miejskiej.


Szacunkowy koszt realizacji

Sporządzenie i redakcja raportu : 800 zł
Zaprojektowanie ulotki: 300 zł 
Wydrukowanie 10 tys. ulotek: 1000 zł
Kolportaż ulotek: 450 zł

Suma: 2550 zł

Inne projekty