Warsztaty plastyczne i sportowe na świeżym powietrzu

Punktów: 211
Numer projektu: 014 Wnioskodawca: Aleksandra Janeta Plakat: POBIERZ
Opis

Projekt zakłada realizację 2 godzinnych warsztatów sportowych i plastycznych na świeżym powietrzu w dostępnych miejscach jakimi są Park Wolności i Park Słowackiego. Jednorazowo w warsztatach mogłoby uczestniczyć ok. 25 osób. Warsztaty odbywałyby się w okresie maj – wrzesień, w godzinach popołudniowych, tak aby wszyscy mieszkańcy mogli wziąć w nich udział. Warsztaty obejmowałyby tematy takie jak np. zajęcia relaksacyjne, gimnastykę, fotografię, malarstwo, taniec, rękodzieło. Wstęp na warsztaty byłby bezpłatny.

Zajęcia prowadzone byłyby przez profesjonalnych instruktorów.

Lokalizacja

Park Wolności i Park Słowackiego.


Szacunkowy koszt realizacji

Pracy trenera ok. 150 zł/godz. x 20 spotkań po 2 godz.: 6000 zł
Materiały plastyczne na warsztaty: 5000 zł
Karimaty 25 sztuk: 750 zł
Woda do picia na zajęciach sportowych: 2000 zł
Plakaty informacyjne i ulotki: 2000 zł
Ogłoszenia do prasy: 800 zł

Suma: 16550 zł


Inne projekty