Zbadajmy Nasze Dzieci

Punktów: 694
Numer projektu: 015 Wnioskodawca: Aleksandra Stasiak Plakat: POBIERZ
Opis

Projektem będą objęte dzieci z klas I szkół podstawowych (wszystkie chętne dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Pabianic) tj. około 600 dzieci. Badanie zostanie przeprowadzone do końca trwania roku szkolnego, tj. w miesiącach styczeń - czerwiec 2018, po uzyskaniu wcześniejszej zgody rodziców na objęcie dziecka projektem. Głównym celem badania przesiewowego jest wczesne wykrywanie zaburzeń, w celu odwrócenia procesu chorobowego lub zahamowania tempa jego rozwoju. Przeprowadzane badania przesiewowe mają doprowadzić do postawienia wstępnej diagnozy. Projekt dotyczy badań w zakresie wykrywania zaburzeń narządu ruchu (badanie postawy ciała) u dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych oraz rehabilitacji dzieci, u których wykryte zostaną wady.


Wideo
Lokalizacja


Szacunkowy koszt realizacji

Koszt badania: ok. 50 zł x 600 dzieci = 30000 zł
Koszt gimnastyki korekcyjnej: ok. 180 zł (12 zł/h x 15 h) x 480 dzieci (80% przebadanych) = 86400 zł
Suma: 116400 zł

Inne projekty