Koszt realizacji: 200000 zł

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu należącego do Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach, ul. Zamkowa 65. Obejmuje budowę bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal w lokalizacji umożliwiającej dalszą modernizację lub rozbudowę boiska.

Szkoła Podstawowa Nr 5 promuje wśród uczniów, rodziców oraz mieszkańców zdrowy styl życia poprzez aktywność ruchową. Dla rozwoju sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz tworzenia warunków do spędzania czasu w sposób aktywny, konieczne jest tworzenie odpowiedniej bazy sportowo-rekreacyjnej. Beneficjentami projektu będą: społeczność lokalna oraz uczniowie i ich rodziny. W najbliższej okolicy nie ma otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych dostępnych dla społeczności lokalnej, gdzie można spędzać czas wolny w sposób aktywny.

Budowa bieżni ze skocznią w dal jest niezbędna do bezpiecznego prowadzenia zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Głównym założeniem inwestycji realizowanych w ramach Pabianickiego Budżetu Obywatelskiego jest to, by było ogólnodostępne i służyły jak największej grupie mieszkańców Miasta. Bieżni takiej w tym rejonie Miasta nie ma. Budowa jej na terenie SP5 służyła by również do realizacji podstawy programowej lekcji w-f oraz do wykorzystania w godzinach popołudniowych placówki.

Bieżnia lekkoatletyczna jest idealnym miejscem na spędzanie wolnego czasu i do realizacji rekreacyjno-sportowych pasji mieszkańców. W Pabianicach lekkoatletyka nie jest sportem powszechnym m.in. ze względu na ograniczenia w dostępie do takich obiektów.

Szkoła dysponuje boiskiem asfaltowym z okresu lat siedemdziesiątych, które ze względu na stopień zużycia wymaga pilnej modernizacji. Budowa bieżni i jej usytuowanie nie przeszkadza w projektowaniu modernizacji boiska, natomiast może być jej pierwszym etapem.


Stan realizacji: Na ogłoszony przetarg wpłynęły 2 oferty, ze względu na ich wysokość, przewyższającą znacząco środki w budżecie, został unieważniony. Obecnie trwają szczegółowe konsultacje w celu kolejnego wyboru wykonawcy z możliwością rozpoczęcia prac jeszcze w tym roku (stan na dzień 25.10.2019 r.).

Za realizację zadania odpowiada Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Udostępnij ten artykuł

Komentarze