Zwiększenie ilości miejsc postojowych

PROJEKT ZWYCIĘSKI
Punktów: 705
Numer projektu: 018 Wnioskodawca: Przemysław Stawiarz Plakat: POBIERZ
Opis

Zadanie przewiduje poszerzenie istniejącej zatoki parkingowej przed budyniem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ostatniej 19 w Pabianicach. Poszerzenie zatoki w kierunku północnym i południowym w miejscu obecnych nadsypanych i zdegradowanych trawników – wyjeżdżonych przez parkujące tam pojazdy. Dodatkowo przewiduje się wykonanie oznaczenia miejsc postojowych tak, aby ułatwiło to parkowania i skutkowało optymalnym ich wykorzystaniem (dotyczy istniejących miejsc jak i nowo powstałych). Przewiduje się również wykonanie pierwszego i jak dotąd jedynego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Stworzenie każdego miejsca postojowego w tym obszarze, tej części miasta – z zabudową wielorodzinna pochodzącą z lat 60 i 70, będzie się wiązać z poprawą obecnie panującej trudnej sytuacji jaka istnieje na osiedlu Piaski. Każde nowe miejsce postojowe zostanie z pewności wykorzystane, zajęte i o to główny cel – stworzenie brakujących miejsc postojowych umożliwiając bezpieczne i zgodne z prawem zaparkowanie pojazdu – odpowiadające współczesnym potrzebom obiektów mieszkalnych wielorodzinnych i spełniające oczekiwania społeczeństwa.

Wideo
Lokalizacja

Pas drogowy ul. Ostatniej w Pabianicach,. Działka nr 296 0 obręb P-5. Na wysokości nieruchomości - przed nieruchomością przy ul. Ostatniej 19-29 w Pabianicach.


Szacunkowy koszt realizacji

Wykonanie 4 zatok po 4 miejsca (parkowanie prostopadłe lub skośne częściowo na jezdni częściowo na chodniku, miejsce postojowe będzie wystawać do 1 m w jezdnię: ok. 40000 zł
Oznakowanie pionowe i poziome: ok. 1200 zł
Projekt techniczny: ok. 5000 zł

Suma: 46200 zł


Inne projekty