• tło

13 czerwca - 17 lipca 2017 r.

Zgłoś swój pomysł na odpowiednim formularzu poprzez stronę internetową www.budzet.um.pabianice.pl lub przyjdź do nas, a pomożemy Ci go wypełnić. Do formularza musisz dołączyć listę poparcia podpisaną przez 15 mieszkańców Miasta. Koszt realizacji Twojego zadania nie może wynieść więcej niż 200 000 zł.

do końca sierpnia 2017 r.

Na tym etapie sprawdzimy, czy Twój projekt spełnia wszystkie warunki umożliwiające jego realizację. Jeśli uzyska pozytywną ocenę, skierujemy go do etapu głosowania. Jeśli projekt zostanie odrzucony, wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia pisemnego odwołania.

3-16 października 2017 r.

Głosowanie odbywać się będzie za pomocą formularza elektronicznego lub tradycyjnego. Każdy mieszkaniec Miasta, który w bieżacym roku ukończy co najmniej 16 lat będzie mógł zagłosować na trzy różne projekty, przyznając im odpowiednio jeden, dwa lub trzy punkty.

do 20 października 2017 r.

Suma uzyskanych punktów zdecyduje o kolejności projektów na liście do realizacji. Miasto zrealizuje te zadania, które uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania przeznaczonej na ten cel puli środków.

Dwie edycje budżetu obywatelskiego w liczbach

2 000 000 zł
19 877
91
20

Aktualności

Podsumowanie III edycji i ankieta ewaluacyjna
Znamy zwycięzców III edycji BO
Głosowanie zakończone

Budżet obywatelski w naszym mieście

Przed nami trzecia edycja budżetu obywatelskiego. Jeśli jesteś mieszkańcem Pabianic i w tym roku ukończysz przynajmniej 16 lat, możesz zgłosić swój pomysł, poprzeć pomysły swoich znajomych, a w dalszym etapie wybrać zwycięskie zadania w drodze głosowania. Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację zgłoszonych zadań wynosi 1 000 000 mln złotych, a maksymalna kwota przeznaczona na realizację pojedynczego zadania nie może przekroczyć 200 000 zł brutto. W tym roku, na wniosek Mieszkańców, propozycje zadań mogą dotyczyć również nieruchomości pozostających w dyspozycji miejskich jednostek organizacyjnych np. schroniska, szkół czy przedszkoli, pod warunkiem, że zadanie będzie dostępne dla ogółu mieszkańców, a zasady z jego korzystania zostaną zaakceptowane przez właściciela terenu (Prezydenta Miasta Pabianic) oraz dysponenta terenu (kierownika jednostki).