4 - 29 czerwca 2018 r.

Zgłoś swój pomysł na odpowiednim formularzu poprzez stronę internetową budzet.um.pabianice.pl lub przyjdź do nas, a pomożemy Ci go wypełnić. Koszt realizacji Twojego zadania nie może wynieść więcej niż 200 000 zł.

do końca sierpnia 2018 r.

Na tym etapie sprawdzimy, czy Twój projekt spełnia wszystkie warunki umożliwiające jego realizację. Jeśli uzyska pozytywną ocenę, skierujemy go do etapu głosowania. Jeśli projekt zostanie odrzucony, wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia pisemnego odwołania.

20 września - 3 października 2018 r.

Każdy mieszkaniec Miasta, który w bieżacym roku ukończy co najmniej 16 lat będzie mógł zagłosować na wybrane przez siebie zadanie. Mieszkańcy zameldowani poza Pabianicami będą mogli zagłosować wyłącznie poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny, natomiast osoby zameldowane w Pabianicach będą mogły, tak jak dotychczas, oddać swój głos w formie papierowej lub elektronicznej.

do 9 października 2018 r.

Suma uzyskanych punktów zdecyduje o kolejności projektów na liście do realizacji. Miasto zrealizuje te zadania, które uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania przeznaczonej na ten cel puli środków.

Trzy edycje budżetu obywatelskiego w liczbach

3 000 000 zł
24 615
135
30

Aktualności

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania BO
Raport podsumowujący IV edycję BO
Szkolenia instruktażowe z obsługi AED

Budżet obywatelski w naszym mieście

Mieszkańcy Pabianic, którzy ukończyli przynajmniej 16 lat, mogą zgłoszać swoje pomysły, popierać pomysły znajomych, a w dalszym etapie wybierać zwycięskie zadania w drodze głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Pabianic. Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację zgłoszonych zadań wynosi 1 000 000 mln złotych, a maksymalna kwota przeznaczona na realizację pojedynczego zadania nie może przekroczyć 200 000 zł brutto. Zadania mogą dotyczyć nieruchomości pozostających w dyspozycji miejskich jednostek organizacyjnych np. schroniska, szkół czy przedszkoli, pod warunkiem, że zadanie będzie dostępne dla ogółu mieszkańców, a zasady z jego korzystania zostaną zaakceptowane przez właściciela terenu (kierownika jednostki).