Budynek ulica Zamkowa 16 (budynek główny):


 • do budynku prowadzi wejście od ulicy Zamkowej z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • korytarz na parterze budynku dostosowany jest do poruszania się na wózku,
 • toaleta dostosowana jest dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku brak jest windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych,
 • przed budynkiem jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego w formie on-line,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych.

Budynek ulica Gabriela Narutowicza 33:

 • do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Gabriela Narutowicza:

-  wejście do Urzędu Miejskiego - nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

- wejście do Straży Miejskiej - dostosowane jest dla osób na wózku,

 • toaleta nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością,
 • brak jest windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych,
 • przed budynkiem jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • można skorzystać z tłumacza języka migowego w formie on-line w budynku przy ulicy Zamkowej 16,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych. 

Budynek ulica św. Jana 4:

 • do budynku prowadzi jedno wejście nieprzystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • brak jest podjazdu, windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych,
 • toaleta nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
 • można skorzystać z tłumacza języka migowego w formie on-line w budynku przy ulicy Zamkowej 16,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych.

Budynek ulica św. Jana 10:

 • do budynku prowadzi jedno wejście nieprzystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Urząd znajduje się na trzecim piętrze,
 • brak jest podjazdu, windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych,
 • toaleta nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
 • można skorzystać z tłumacza języka migowego w formie on-line w budynku przy ulicy Zamkowej 16,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych.

Budynek ulica Tadeusza Kościuszki 18:

 • do budynku prowadzi jedno wejście nieprzystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Urząd znajduje się na drugim piętrze,
 • brak jest podjazdu, windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych,
 • toaleta nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce parkingowe znajduje się po drugiej stronie ulicy Tadeusza Kościuszki 18,
 • można skorzystać z tłumacza języka migowego w formie on-line w budynku przy ulicy Zamkowej 16,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych.

Budynek ulica Tadeusza Kościuszki 22-26:

 • do budynku prowadzi jedno wejście nieprzystosowane do osób poruszających się na wózkach,
 • brak jest podjazdu, windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych,
 • toaleta nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
 • można skorzystać z tłumacza języka migowego w formie on-line w budynku przy ulicy Zamkowej 16,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych. 

Budynek ulica Jana Pawła II 68:

 • wejście do budynku dostosowane jest do osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku zapewniony jest dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 • toaleta dostosowana jest dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • można skorzystać z tłumacza języka migowego w formie on-line w budynku przy ulicy Zamkowej 16,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • brak jest informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Udostępnij ten artykuł

Komentarze