Głosowanie rozpoczęte

Głosowanie rozpoczęte

Głosowanie na projekty w budżecie obywatelskim dla Miasta Pabianic na 2020 rok rozpoczęło się 1 października i potrwa przez najbliższe dwa tygodnie tj. do 14 października 2019 r. włącznie.

W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Miasta Pabianic. Każdy Mieszkaniec może zagłosować tylko raz w formie papierowej lub elektronicznej, oddając głos na 1, 2 lub 3 projekty (każdy za 1 punkt). Mieszkańcy głosują osobiście. Nie dopuszcza się głosowania przez pełnomocników. Mieszkańcy mogą oddać swój głos poprzez:

  1. wypełnienie i złożenie jednej karty do głosowania w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 w godzinach pracy Urzędu albo;
  2. oddanie głosu w formie elektronicznej poprzez stronę budzet.um.pabianice.pl – za datę oddania głosu uważa się dzień i godzinę odnotowaną przez system informatyczny.

W celu potwierdzenia głosu oddanego w formie elektronicznej wymagane jest podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link umożliwiający aktywację głosu. Z jednego adresu e-mail może skorzystać maksymalnie 5 Mieszkańców.

Uwaga! Głosy nie sumują się automatycznie. Aktualizacja wyników elektronicznych następuje raz na dobę, około godziny 12:00. Głosy papierowe zostaną dodane po zakończeniu głosowania.

Głos uznaje się za nieważny w przypadku:

1) głosowania przez osobę nieuprawnioną;
2) głosowania na karcie niezgodnej z obowiązującym wzorem;
3) braku wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól na karcie do głosowania;
4) nieczytelnego wypełnienia karty do głosowania;
5) gdy został oddany na więcej niż trzy projekty;

6) gdy został oddany przed rozpoczęciem lub po upływie terminu głosowania.

W przypadku stwierdzenia wielokrotnego głosowania przez jednego Mieszkańca, wszystkie oddane przez niego głosy, zostaną uznane za nieważne.

Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej w dniu 18 października 2019 r.

Załączniki

Udostępnij ten artykuł

Komentarze