Budżet Obywatelski Miasta Pabianic

Ideą budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic jest zwiększenie partycypacji mieszkańców w wydatkowaniu środków publicznych.

Budżet obywatelski to szczególny rodzaj konsultacji społecznych, w którym pabianiczanie decydują o tym, jak spożytkować 1 000 000 złotych – specjalnie na ten cel wydzieloną część budżetu naszego miasta.

Mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły dotyczące np. organizacji imprezy kulturalnej, wybudowania siłowni plenerowej, stworzenia ścieżki rowerowej, czy upiększenia skweru. Ważne, aby projekty wpisywały się w katalog zadań własnych gminy oraz aby nieruchomość, na której planujemy projekt, była własnością Miasta.

Projekty mogą dotyczyć również nieruchomości pozostających w dyspozycji miejskich jednostek organizacyjnych np. schroniska dla zwierząt, szkół czy przedszkoli, pod warunkiem, że zadanie będzie dostępne dla ogółu mieszkańców, a zasady z jego korzystania zostaną zaakceptowane przez kierownika danej jednostki.

Udostępnij ten artykuł

Komentarze