1000 książek

Koszt realizacji: 27 300 zł

Celem projektu „1000 książek” był zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach.

Biblioteka jest miejscem, które w szczególny sposób dba o rozwój czytelnictwa w mieście i kształtowanie gustu czytelniczego. Mimo że Biblioteka stara się pozyskać książki na różne sposoby, ich ilość w stosunku do potrzeb czytelników jest wciąż niewystarczająca. Od wielu lat mieszkańcy Pabianic wykazują wzmożone zainteresowanie nowościami wydawniczymi, dzięki czemu systematycznie wzrasta liczba wypożyczeń. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Pabianicach dostrzegło potrzebę uatrakcyjnienia oferty bibliotecznej o nowe tytuły, co przyniosłoby korzyści wszystkim użytkownikom Biblioteki – zarówno obecnym, jak i przyszłym.

Zakupione w ramach Budżetu Obywatelskiego książki stanowią zbiór Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach i zostały wpisane do księgozbioru poszczególnych jej filii. Działające na terenie miasta filie biblioteczne ułatwią lokalnemu społeczeństwu dostęp do książek. Z pozyskanych w ten sposób publikacji korzystać może każdy mieszkaniec Pabianic, gdyż księgozbiór Biblioteki jest ogólnodostępny i bezpłatny.

Wydział odpowiedzialny: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Stan realizacji: Zadanie zostało zrealizowane na przełomie września i października 2018 r.


1000 książek

Udostępnij ten artykuł

Komentarze