Automatyczny trenażer do rzutów koszykówki Shoot a way gun 8000

Koszt realizacji: 45 000 zł

Koszykówka jest w naszym mieście od ponad 40 lat podstawową dyscypliną sportową za sprawą wielu tytułów mistrzostw Polski seniorek i juniorek, dzięki którym w przeszłości Pabianice natychmiast kojarzono z koszykówką. Automatyczny trenażer do rzutów Shoot a way gun 8000 jest urządzeniem, które zwiększy ofertę zajęć rekreacyjno–sportowych dla mieszkańców Pabianic zarówno tych najmłodszych jak i najstarszych. Urządzenie da możliwość promowania i upowszechniania aktywności fizycznej potrzebnej do rozwoju i zachowania zdrowia u każdego pabianiczanina. Poprzez otwarte konkursy w formie zabawowej podczas np. Dni Pabianic, Dni sportu, mistrzostw szkół podstawowych, średnich i innych wydarzeń chcemy maksymalnie popularyzować prozdrowotne spędzanie wolnego czasu szczególnie wśród młodzieży. Korzystanie z tego urządzenia będzie nieodpłatnie dla mieszkańców. Realizacja projektu przyczyni się w długoterminowym czasie do wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu przez dzieci młodzież oraz podniesie poziom naszych grup treningowych, w których trenować może każdy młody pabianiczanin i pabianiczanka.

Wydział odpowiedzialny: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Stan realizacji: Zadanie zostało zrealizowane. W dniu 15 października br. trenażer do gry w koszykówkę przekazano protokołem odbioru w obecności wnioskodawcy.

Automatyczny trenażer

Udostępnij ten artykuł

Komentarze