Budowa bieżni wraz z siłownią „pod chmurką” przy SP nr 3

Koszt realizacji: 150 000 zł

Sport i kondycja fizyczna to bardzo istotny czynnik dbania o zdrowie mieszkańców. Bugaj nie posiada zbyt wielu obiektów z zakresu sportu i rekreacji. Zadanie to realizuje rosnące zapotrzebowanie na takie obiekty. Jest sposobem aby w bezpośrednim sąsiedztwie Orlika uprawiać sport, dbać o własną kondycję fizyczną i zdrowie. Siłownia plenerowa to urozmaicenie i ciekawe zagospodarowanie miejskiej przestrzeni. Bieżnia wraz z niecką do skoku w dal (jako jedyna w mieście o takiej długości) to obiekt zachęcający do uprawiania lekkiej atletyki i poszerzający sportową ofertę tutaj dostępną.

Wydział odpowiedzialny: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Stan realizacji: Z uwagi na kosztorysy złożonych ofert, które znacząco przekraczają zaplanowany budżet, zadanie prawdopodobnie będzie musiało zostać wykonane w okrojonym zakresie. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca bieżącego roku kalendarzowego.


Udostępnij ten artykuł

Komentarze