Budowa bieżni wraz z siłownią „pod chmurką” przy SP nr 3

Koszt realizacji: 150 000 zł

Sport i kondycja fizyczna to bardzo istotny czynnik dbania o zdrowie mieszkańców. Bugaj nie posiada zbyt wielu obiektów z zakresu sportu i rekreacji. Zadanie to realizuje rosnące zapotrzebowanie na takie obiekty. Jest sposobem aby w bezpośrednim sąsiedztwie Orlika uprawiać sport, dbać o własną kondycję fizyczną i zdrowie. Siłownia plenerowa to urozmaicenie i ciekawe zagospodarowanie miejskiej przestrzeni. Bieżnia wraz z niecką do skoku w dal (jako jedyna w mieście o takiej długości) to obiekt zachęcający do uprawiania lekkiej atletyki i poszerzający sportową ofertę tutaj dostępną.

Wydział odpowiedzialny: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Stan realizacji: W wyniku rozesłanych zapytań ofertowych dotyczących budowy siłowni "pod chmurką" wpłynęły oferty, z których zostanie wybrana firma, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Szkoła jednak czeka na decyzję Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego co do zgody na budowę bieżni. Po wydaniu takiej zgody, szkoła rozpocznie ostatni etap w procedurze wyboru firmy i realizację zadania. Obie inwestycje powinny zostać zrealizowane w bieżącym roku kalendarzowym.


Udostępnij ten artykuł

Komentarze