Budowa miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 13

Koszt realizacji: 78 000 zł

Utworzenie miejsc parkingowych w bliskim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 13 jest konieczne przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Obecnie rodzice uczniów parkują auta wzdłuż ulicy Jana Pawła II, co jest o tyle niebezpieczne, że nie tylko tamuje ruch, ale też ogranicza widoczność, zwłaszcza tym, którzy korzystają z przejścia dla pieszych. Ulica ta jest wąska, a parkujące wzdłuż jezdni auta jeszcze bardziej zmniejszają jej przepustowość. Właściwie niemożliwe jest, by w godzinach porannych wyminęły się na niej dwa większe auta. To zaś stwarza niebezpieczne sytuacje na jezdni. Brak miejsc parkingowych jest uciążliwy również dla pracowników placówki, jak i interesantów. Do szkoły przyjeżdżają bowiem dostawcy żywności, pracownicy różnych instytucji oraz służb komunalnych. Brak miejsc parkingowych utrudnia im pracę. Aby parkowanie było bezpieczne, teren wybudowanego parkingu należy odgrodzić specjalnymi barierkami, a wokół zasadzić krzewy. Dzięki temu powstanie odrębna strefa dla parkujących kierowców, którzy nie będą stwarzać zagrożenia dla przychodzących czy wychodzących ze szkoły uczniów. Parking, oprócz zastosowania praktycznego, będzie miejscem zadbanym, co w sposób znaczący podniesie walory estetyczne tej części miasta. Teren, na którym powstałby parking, jest obecnie zaniedbany, porośnięty krzakami i niewykorzystany. W chwili, gdy powstanie tam parking, będą mogli z niego korzystać również mieszkańcy okolicznych domów.

Wydział odpowiedzialny: Wydział Inwestycji i Eksploatacji


Udostępnij ten artykuł

Komentarze