Koszt realizacji: 199820 zł

Kompleks rekreacyjny "Piaski", czyli utworzenie boiska do piłki nożnej, siatkówki plażowej i bieżni z piaskownicą do skoku w dal na terenie Szkoły.

Cel zadania: aktywizowanie mieszkańców Pabianic do uprawiania sportu, propagowanie zdrowego stylu życia oraz integrowanie lokalnej społeczności. Potrzeba realizacji zadania: w zachodniej części miasta brakuje ogólnodostępnych miejsc, w których mieszkańcy mogliby spędzać wolny czas. Kompleks rekreacyjny pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału terenu szkolnego przez uczniów SP14 oraz innych szkół podczas trwania lekcji i zawodów sportowych oraz mieszkańców miasta w godzinach popołudniowych, w ramach relaksu po pracy.Stan realizacji: Wykonawca prowadzi prace na terenie SP14 (stan na dzień 25.10.2019 r.).

Za realizację zadania odpowiada Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Udostępnij ten artykuł

Komentarze