Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania BO

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania BO

Od 4 marca mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania przez Prezydenta Miasta Pabianic konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic.

Dotychczasowy Regulaminu musiał ulec zmianie z powodu zmiany przepisów dotyczących realizacji budżetów obywatelskich przez jednostki samorządu terytorialnego. Proponowane rozwiązania bazują na doświadczeniach zebranych podczas realizacji poprzednich edycji pabianickiego budżetu oraz wnioskach wyciągniętych z ewaluacji.

Konsultacje rozpoczną się 4 marca i potrwają do 18 marca 2019 r. - w tym czasie mieszkańcy będą mogli:

  • zgłaszać swoje uwagi na piśmie, w tym drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego oraz
  • wziąć udział w otwartym spotkaniu, które odbędzie się w dniu 5 marca 2019 r. o godz. 17:00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.

Wypełnione formularze należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Gabriela Narutowicza 33 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać drogą elektroniczną na adres: budzetobywatelski@um.pabianice.pl w czasie trwania konsultacji. Uwagi i opinie złożone wcześniej bądź później nie będą rozpatrywane.

Pełna informacja o konsultacjach wraz z projektem konsultowanego dokumentu oraz wzorem formularza konsultacyjnego znajduje się tutaj.

Udostępnij ten artykuł

Komentarze