Modernizacja boiska z naturalną nawierzchnią

Koszt realizacji: 200000 zł

Modernizacja płyty boiska bocznego z nawierzchnią naturalną, która przywróci świetność infrastruktury sportowej i rekreacyjnej obiektu na terenie MOSiR-u, ul. Grota Roweckiego 3.

Dostosowanie istniejącego boiska do potrzeb szkół i klubów sportowych przebywających w ośrodku oraz środowiska lokalnego. Obecny stan boiska na obiekcje MOSiR nie spełnia oczekiwań podmiotów korzystających z niego.

Celem modernizacji boiska sportowego jest wyrównanie terenu do jednego poziomu , ponieważ obecny teren boiska posiada liczne dziury. Z boiska na obiekcje MOSiR korzystają głównie młodzież i dzieci mieszkające w Pabianicach, narażając często swoje zdrowie na liczne kontuzje. Wyrównanie terenu boiska pozwoli mieszkańcom bezpiecznie korzystać z boiska sportowego o nawierzchni naturalnej. Modernizacja boiska zwiększy atrakcyjność ośrodka MOSiR i umożliwi organizowanie większej ilości zawodów sportowych w dobrych warunkach.


Stan realizacji: Zadanie zostało zrealizowane (25.10.2019 r.).

Za realizację zadania odpowiada Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Modernizacja boiska

Udostępnij ten artykuł

Komentarze