Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Jak mogę oddać głos w budżecie obywatelskim?
Każdy mieszkaniec Miasta, który w bieżącym roku ukończy co najmniej 16 lat, będzie mógł zagłosować na wybrany przez siebie projekt. Mieszkańcy zameldowani poza Pabianicami będą mogli zagłosować wyłącznie poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny, natomiast osoby zameldowane w Pabianicach będą mogły, tak jak dotychczas, oddać swój głos w formie papierowej lub elektronicznej.

Mieszkam w Pabianicach, ale obecnie nie posiadam meldunku ani w mieście, ani w żadnym innym miejscu. Czy mogę w takiej sytuacji oddać głos w budżecie obywatelskim?
Tak. Osoby nieposiadające meldunku mogą zagłosować w punkcie stacjonarnym na papierowej karcie do głosowania.

Gdzie i w jakich godzinach mogę oddać głos w sposób tradycyjny na papierowej karcie do głosowania?
Punkty stacjonarne, w których można oddać głos otwarte są w następujących godzinach:
- Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 (pn., śr., czw. 8:00-16:00, wt. 8:00-17:00, pt. 8:00-15:00),
- Centrum Seniora, ul. Marii Konopnickiej 39 (pn.-pt. 8:30-18:00).

Chcemy z rodziną zagłosować w sposób elektroniczny, ale posiadamy jeden komputer i jeden adres e-mail. Czy system dopuszcza taką możliwość?
Tak. W tegorocznym głosowaniu z jednego komputera i jednego adresu e-mail może zagłosować więcej niż jedna osoba. Uwaga! Przez Internet mogą głosować wyłącznie Mieszkańcy zameldowani na terenie miasta Pabianic, którzy w bieżącym roku ukończą przynajmniej 16 lat.

Ile razy i na ile zadań mogę oddać swój głos?
Głosować można tylko raz (elektronicznie bądź papierowo) na wyłącznie jedno z zakwalifikowanych zadań. Prosimy o przemyślane głosowanie, ponieważ raz oddanego głosu nie można wycofać ani poprawić. Jeżeli w trakcie podliczania głosów okaże się, że dana osoba oddała głos więcej niż raz - wszystkie głosy oddane przez tę osobę będą uznane za nieważne.

Czemu po oddaniu głosu przez Internet, na stronie od razu nie widać zaktualizowanej punktacji?
Aktualizacja wyników elektronicznego głosowania następuje raz na 24 godziny w okolicach godziny 12:00. Głosy papierowe będą dodane do ogólnej puli głosów po zakończeniu głosowania.

Ile zadań zostanie zrealizowanych?
Rekomendowanych do realizacji będzie minimum 5 zadań, ponieważ pula środków przeznaczona na budżet obywatelski to 1.000.000 zł, a wartość pojedynczego zadania nie może przekroczyć 200.000 zł. Jednak ostateczna liczba projektów zależy od kilku czynników. Do realizacji kwalifikowane będą zadania rozpoczynając od tego, które uzyskało największą liczbę Państwa głosów do momentu wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Jeżeli koszt pierwszego zadania wynosi np. 150.000 zł, to po odjęciu jego wartości w puli pozostanie 850.000 zł. Od powyższej kwoty odejmujemy wartość kolejnego zadania itd. Jeżeli w puli pozostanie np. 80.000 zł, a kolejne zadanie z listy ma wartość 100.000 zł, omijamy je i przechodzimy do pierwszego z pozostałych zadań, które mieści się w tej kwocie.
Uwaga! Do powyższych wyliczeń będą brane pod uwagę tylko te zadania, których liczba punktów osiągnie wartość co najmniej 10% liczby punktów oddanych na zwycięskie zadanie. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli pierwsze zadanie zdobędzie 3000 Państwa głosów, to pozostałe zadania muszą osiągnąć wynik przynajmniej 300.

Udostępnij ten artykuł

Komentarze