Odwołania od decyzji Zespołu ds. budżetu obywatelskiego

Odwołania od decyzji Zespołu ds. budżetu obywatelskiego

Do Prezydenta Miasta Pabianic wpłynęły 4 odwołania od decyzji Zespołu ds. budżetu obywatelskiego. 3 spośród nich zostały rozpatrzone pozytywnie: "Lotny patrol reporterski", "Remont świetlicy Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów" oraz "Poprawa infrastruktury PTC Pabianice – budowa trybuny stadionu".
Odwołanie dot. zadania "RAZEM DLA DZIECI - boisko wielofunkcyjne przy SP NR 2" zostało rozpatrzone negatywnie z uwagi na niedoszacowany kosztorys zadania oraz brak zgody dysponenta terenu na proponowaną lokalizację.

Ostatecznie do głosowania zakwalifikowano 32 zadania.

Udostępnij ten artykuł

Komentarze