Ogólnodostępne defibrylatory AED W przestrzeni Pabianic

Koszt realizacji: 47 580 zł

Program publicznego dostępu do automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED realizuje trzy cele główne.

Cele główne:

Podniesienie standardu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w celu ochrony zdrowia i życia mieszkańców.

Budowanie i wzmacnianie relacji społecznych mieszkańców z samorządem oraz wspieranie świadomej i aktywnej postawy odpowiedzialności obywatelskiej.

Budowanie i wzmacnianie wizerunku samorządu jako nowoczesnego, przyjaznego i spełniającego światowe standardy bezpieczeństwa.

Program realizuje cele główne poprzez następujące inicjatywy:
SIEĆ AED - zainstalowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w miejscach publicznych umożliwiające wszystkim osobom potrzebującym skorzystanie z urządzeń w krótkim czasie.

SZKOLENIA - budowa kompetencji z zakresu udzielania pierwszej pomocy (RKO AED) wśród mieszkańców i pracowników instytucji publicznych. Dzięki nim i sieci AED ludzie Ci będą zdolni nieść szybką i skuteczną pomoc przedmedyczną, zanim na miejsce zdarzenia przybędzie Zespół Ratownictwa Medycznego.

ZARZĄDZANIE ONLINE - stworzenie systemu zdalnego zarządzania i monitorowania sieci AED za pomocą sieci.

KOMUNIKACJA – przygotowanie kampanii informującej opinię publiczną o wdrożonym programie, jego pozytywnym wpływie na bezpieczeństwo i wartość społeczną oraz marketingową projektu.

Urządzenia znajdowałby się w kapsułach pozwalających na używanie AED niezależnie od warunków pogodowych dostępne 24 godziny na dobę 365 dni w roku wraz z kluczem pediatrycznym (udzielanie pomocy dzieciom). Obok Kapsuł znajdowałby się tablice informacyjne - instrukcja udzielania pomocy. W projekcie uwzględniono również wyposażenie OSP Pabianice w AED wraz z kluczem pediatrycznym i torbą do transportu, ale także cykl szkoleń oraz kampanię promocyjną.

Wydział odpowiedzialny: Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych


Udostępnij ten artykuł

Komentarze