Poprawa infrastruktury PTC Pabianice – budowa trybuny stadionu

Koszt realizacji: 200 000 zł

Obiekt PTC Pabianice mieszczący się przy ul. Sempołowskiej 6 jest obiektem ogólnodostępnym. Korzystają z niego zarówno dzieci jak i dorośli, a także bardzo często pabianiccy seniorzy. Ponieważ teren jest otwarty7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę służy zarówno do aktywnego spędzania na nim czasu jak i rekreacyjnego Trybuny stadionu są bardzo ważnym elementem, z którego korzystają wszyscy odwiedzający nasz obiekt. Służą one seniorom jako miejsce spoczynku podczas spacerów po koronie stadionu, rodzicom gdy oglądają zmagania treningowe i meczowe swoich pociech, a także pabianiczanom którzy spędzają czas na naszym obiekcie w trakcie zajęć sportowych. Obecne trybuny są w coraz gorszym stanie, a chcemy by był miejscem atrakcyjnym i zachęcały jeszcze większą liczbę osób do korzystania z naszych terenów i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Wydział odpowiedzialny: Wydział Inwestycji i Eksploatacji

Stan realizacji: Opracowano dokumentację projektową poprzedzoną wykonaniem badań geologicznych podłoża. W maju 2018 roku wystąpiono do Starosty Pabianickiego z wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwolenie na budowę trybuny. Przewidywany termin pozyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę to przełom czerwca i lipca. Po tym czasie ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30 listopada.


Udostępnij ten artykuł

Komentarze