Koszt realizacji: 200000 zł

W 2018 roku szkolnym Gimnazjum Nr 3 zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 16 im. Tadeusza Kościuszki z oddziałami integracyjnymi. Ponadto posiadamy również 2 oddziały Przedszkola Miejskiego N 15 dla trzylatków. W związku z tym jesteśmy szkołą, która z pośród nowopowstałych szkół podstawowych posiada największą ilość małych dzieci i żadnej infrastruktury do zabawy na świeżym powietrzu. W pobliżu szkoły również nie ma placu zabaw, z którego nasi uczniowie mogliby korzystać. W roku szkolnym 2018/2019 mamy 4 klasy I, 3 klasy II, 4 klasy IV, 2 klasy V oraz 2 grupy przedszkolne. Co stanowi 315 uczniów, 18 w tym dzieci niepełnosprawnych. W kolejnych latach liczba uczniów będzie się zwiększać.

Mając na uwadze to, że głównymi determinantami prawidłowego rozwoju dzieci jest ruch i pobyt na świeżym powietrzu, widzę konieczność przystosowania fragmentu boiska przy SP 16 na plac zabaw ruchowych i wyposażenie go w przyjazne dla dzieci w wieku 3-14 lat sprzęty. Plac zabaw będzie ważnym elementem wspierającym rozwój dzieci, zarówno fizyczny, społeczny jak i umysłowy.

Dzięki zabawom na świeżym powietrzu dzieci w sposób naturalny uczą się tolerancji, empatii i współdziałania. Będzie on również doskonałym uzupełnieniem i formą zajęć świetlicowych dla dzieci spędzających w szkole czas po lekcjach w oczekiwaniu na rodziców.

Ze względu na ogólnodostępność placu zabaw będzie on również dodatkową atrakcją dla mieszkańców jak i dla dzieci z sąsiadujących z naszą placówką przedszkoli PM4 i PM15.

Plac zabaw "Wyspa piratów" to również uatrakcyjnienie szkolnych zajęć z wychowania fizycznego, ważny element integracji z osobami niepełnosprawnymi oraz społeczności lokalnej a co najważniejsze będzie formą aktywnego spędzania czasu wolnego.

Stan realizacji: Zadnie jest w ostatniej fazie realizacji (stan na dzień 25.10.2019 r.).

Za realizację zadania odpowiada Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Udostępnij ten artykuł

Komentarze