Koszt realizacji: 200000 zł

Rewitalizacja stawu w Parku Wolności znajdującego się za wieżowcem przy ul. Łaskiej 96.

Odbudowa okolicy zaowocowałaby dopełnieniem wartości parku, który w minionych latach powoli zyskuje coraz szersze rzesze odwiedzających, co jest z pewnością efektem rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej w tym miejscu.

Projekt odbudowy stawu zakłada oczyszczenie niecki oraz terenu wokół, urządzenie ścieżek stanowiących dojście do stawu, ustawienie ławek parkowych i koszy na odpady.Staw nie nadawałby się do pływactwa, niemniej z pewnością upiększyłby tą część parku, najbliższą okolicznym mieszkańcom. Przywróćmy temu miejscu dawny blask!


Stan realizacji: zadanie przeznaczone do realizacji do końca 2019 roku.

Do chwili obecnej wykonano (26.07.2019 r.):

  • karczowanie samosiewów z dna i skarp stawu,
  • karczowanie samosiewów z terenu wokół stawu oraz terenu sąsiadującego ze stawem - teren PSM (teren działań powiększony w stosunku do wnioskowanego),
  • cięcia pielęgnacyjne drzew,
  • utwardzenie tłuczniem zagęszczonym alejek wokół stawu oraz dodatkowo połączeń z istniejącymi alejkami asfaltowymi oraz z wejściami do parku od strony wieżowców,
  • odtworzenie i utwardzenie tłuczniem dawnego wejścia do parku od strony ul. Łaskiej,
  • wyrównanie skarp humusem,
  • obsianie terenu trawą,
  • montaż ławek i stojaków na rowery, ustawienie koszy na odpady
Do wykonania pozostało:
  • utwardzenie dojść do ławek oraz miejsc pod ławkami,
  • dosadzenie drzew.
Za realizację zadania odpowiada Wydział Ochrony Środowiska.

Udostępnij ten artykuł

Komentarze