Siłownia pod chmurką i trampoliny miejskie w Parku Wolności

Koszt realizacji: 134 155 zł

Park Wolności cenimy za to, że daje nam możliwość wyjścia z betonowego osiedla i kontaktu z naturą. Projekt siłowni pod chmurką i trampolin zakłada umożliwienie mieszkańcom połączenia ćwiczeń i zabawy ruchowej na świeżym powietrzu. Ponadto, umiejscowienie sprzętów w otoczeniu drzew-przebywanie "w głębi lasu" wpłynie pozytywnie nie tylko na naszą tężyznę fizyczną, ale również pomoże nam się odprężyć. Sprzęty do ćwiczeń zamontowane będą z troską o jak najmniejszą ingerencję w naturę. Nie ucierpi żadne drzewo, a urządzenia wręcz wtopią się w krajobraz. Innowacyjną część projektu stanowić będą trampoliny miejskie, które są świetną formą zabawy zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Są to instalacje znajdujące się w różnych europejskich miastach, które cieszą się dużą popularnością zarówno wśród mieszkańców jak i turystów. Wprowadzenie projektu w życie sprawi, że Park Wolności ugruntuje swoją pozycję jako przestrzeń sprzyjająca uprawianiu sportu i rekreacji. Pozwoli to zadbać o zdrowie i formę w kontakcie z naturą, a Park kolejny raz stanie się świetnym miejscem do spędzania czasu i integrowania lokalnej społeczności. 

Projekt zawiera: 

  • Propozycję 2 lokalizacji (nie wyklucza się innych) o powierzchni około 80 m 2,
  • 10 urządzeń do ćwiczeń, zakotwiczonych bezpośrednio do podłoża,
  • 3 trampoliny.

Przykładowa trampolina może zostać wykonana z laminatek plastikowych z polipropylenu modyfikowanego lub ABS, nawlekanych na linkę stalową ocynkowaną w otulinie z PCV. Mocowanie na sprężynach trampolinowych przytwierdzonych do pokrywy obudowy przy pomocy oczek stalowych (ocynk) i śrub oczkowych (ocynk). Powinno być możliwe wypięcie sprężyn w celu konserwacji. Konstrukcja obudowy: stalowa z blachy, pokrywy: stalowa z blachy ocynkowanej - zakup i montaż ławek i koszy.

Wydział odpowiedzialny: Wydział Ochrony Środowiska

Stan realizacji: Zadanie zostało zrealizowane.


Siłownia w Parku Wolności

Udostępnij ten artykuł

Komentarze