Sprawdź kiedy, jak i na co możesz oddać głos

Sprawdź kiedy, jak i na co możesz oddać głos

Głosowanie na zadania w budżecie obywatelskim dla Miasta Pabianic na 2019 rok odbędzie się w dniach 20 września – 3 października 2018 r.

W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy Miasta Pabianic, którzy w roku głosowania na zadania do budżetu obywatelskiego ukończą 16 lat i przebywają na terenie Miasta z zamiarem stałego pobytu.

Mieszkańcy zameldowani na terenie Miasta Pabianic mogą zagłosować poprzez:

  1. wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny znajdującej się w jednym z punktów do głosowania w godzinach pracy tych punktów:
    a) Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16,
    b) Centrum Seniora, ul. Konopnickiej 39;

  2. wypełnienie karty do głosowania zamieszczonej na stronie budzet.um.pabianice.pl – za datę oddania  głosu uważa się dzień i godzinę odnotowaną przez system informatyczny. Głosowanie w formie elektronicznej kończy się ostatniego dnia głosowania o godzinie 23:59:59.

Mieszkańcy zameldowani poza Pabianicami mogą zagłosować wyłącznie poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny znajdującej się w jednym z ww. punktów do głosowania w godzinach pracy tych punktów.

Każdy Mieszkaniec może zagłosować tylko raz, oddając głos na jedno zadanie, poprzez wpisanie na kartę do głosowania numeru identyfikacyjnego wybranego zadania.

Głos uznaje się za nieważny w przypadku:
1) głosowania przez osobę nieuprawnioną;
2) głosowania na karcie niezgodnej z obowiązującym wzorem;
3) braku wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól na karcie do głosowania;
4) nieczytelnego wypełnienia karty do głosowania;
5) gdy karta do głosowania nie zawiera zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku zagłosowania przez Mieszkańca na więcej niż jednej karcie, wszystkie głosy oddane przez tę osobę zostaną uznane za nieważne.

W pliku poniżej przedstawiamy listę zadań biorących udział w głosowaniu w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic na 2019 rok wraz z numerami, które trzeba będzie wpisać na kartę do głosowania.

Załączniki

Udostępnij ten artykuł

Komentarze