Wykaz projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania

Wykaz projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania

Zgodnie z § 20 Zasad i trybu realizowania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic w załączeniu przedstawiamy Wykaz projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic na 2020 rok.

Z 21 projektów na tę chwilę zakwalifikowanych do głosowania zostało 16 (z 3 projektów dotyczących oświetlenia w Parku Wolności został stworzony jeden wspólny projekt trzech Wnioskodawców).

Wnioskodawcom projektów niedopuszczonych do głosowania przysługuje prawo złożenia pisemnego, umotywowanego odwołania do Prezydenta Miasta Pabianic w terminie do 19 września br.

Listę projektów ostatecznie dopuszczonych do głosowania poznamy najpóźniej 27 września br.

Załączniki

Udostępnij ten artykuł

Komentarze