Zadania zgłoszone - czas na analizę

Zadania zgłoszone - czas na analizę

W ramach IV edycji budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic złożono 41 zadań, w tym 28 zadań zgłosili mieszkańcy, a 13 organizacje pozarządowe. Łączna kwota wszystkich projektów to 4.447.960,00 zł.

Zgłoszone propozycje dotyczą m.in.: walki ze smogiem, rewitalizacji parków, budowy placów zabaw, siłowni plenerowych oraz boisk sportowych, warsztatów artystycznych i cyrkowych, organizacji obchodów 80. rocznicy Bitwy Pabianickiej, kontynuacji działalności Dziennego Domu Opieki Medycznej, poprawy infrastruktury drogowej, powstania samoobsługowych stacji rowerowych, nakręcenia serialu o historii Pabianic, organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych, stworzenia muralu w centrum miasta, zakupu defibrylatorów do szkół podstawowych, przydrożnych witaczy oraz książek do Biblioteki Miejskiej.

Teraz zadania będą poddane analizie formalnej i merytorycznej m.in. w zakresie poprawności i kompletności wypełnionego formularza oraz zgodności z postanowieniami Regulaminu budżetu obywatelskiego, wysokości kosztów utrzymania w stosunku do wartości zgłaszanego zadania. Szczegółowy opis procesu analizy i wytycznych znajduje się w Rozdziale 3 Regulaminu. Wyniki oceny będą znane do końca sierpnia 2018 r.

Załączniki

Udostępnij ten artykuł

Komentarze