Kto, gdzie i w jaki sposób - zasady głosowania

Kto, gdzie i w jaki sposób - zasady głosowania

Głosowanie na zadania w budżecie obywatelskim dla Miasta Pabianic na 2018 rok odbędzie się w dniach 3-16 października 2017 r.

W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy Miasta Pabianic, którzy w roku głosowania na zadania do budżetu obywatelskiego ukończą 16 lat i przebywają na terenie Miasta z zamiarem stałego pobytu, poprzez:

1) wypełnienie karty do głosowania zamieszczonej na stronie budzet.um.pabianice.plza datę oddania głosu uważa się dzień i godzinę odnotowaną przez system informatyczny;

2) wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny umiejscowionej w jednym z punktów do głosowania w godzinach pracy tych punktów:

a) Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16,

b) Centrum Seniora, ul. Konopnickiej 39;

3) oddanie głosu w punkcie mobilnym wg poniższego harmonogramu:

- 3.10. (wtorek), godz. 8:30-13:00 – Pabianickie Centrum Medyczne, ul. Jana Pawła II 68,

- 4.10. (środa), godz. 16:00-18:00 – Muzeum Miasta Pabianic, ul. Stary Rynek 1/2,

- 5.10. (czwartek), godz. 16:00-20:00 – Kryta pływalnia MOSiR, ul. Grota-Roweckiego 3,

- 6.10. (piątek), godz. 9:30-14:00 – Zespół Szkół Nr 3, ul. Gdańska 5,

- 7 .10. (sobota), godz. 10:00-13:00 – „Piknik Wnioskodawców”, ul. Zamkowa 16,

- 9.10. (poniedziałek), godz. 14:00-18:00 – Centrum Handlowe Echo, ul Zamkowa 31,

- 10.10. (wtorek), godz. 17:00-20:00 – Kryta pływalnia MOSiR, ul. Grota-Roweckiego 3,

- 11.10. (środa), godz. 16:00-18:30 – Osiedlowy Dom Kultury "Barak", Grota-Roweckiego 18a,

- 12.10. (czwartek), 9:30-14:00 – Zespół Szkół Nr 2, ul. św. Jana 27,

- 13.10. (piątek), godz. 8:30-13:00 – Pabianickie Centrum Medyczne, ul. Jana Pawła II 68,

- 14.10. (sobota), godz. 10:00-13:00 – Centrum Handlowe Echo, ul Zamkowa 31,

- 16.10. (poniedziałek), godz. 9:30-14:00 – I Liceum Ogólnokształcące, ul. Moniuszki 132.

Każdy Mieszkaniec może zagłosować tylko raz, oddając głos na trzy różne zadania, poprzez wpisanie na kartę do głosowania numerów identyfikacyjnych zadań. Najwyżej oceniony projekt otrzymuje 3 punkty, a najniżej oceniany 1 punkt.

Głos uznaje się za nieważny w przypadku:

1) głosowania przez osobę nieuprawnioną;

2) głosowania na karcie niezgodnej z obowiązującym wzorem;

3) braku wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól na karcie do głosowania;

4) nieczytelnego wypełnienia karty do głosowania;

5) oddania głosu na mniej lub więcej niż trzy zadania;

6) gdy karta do głosowania nie zawiera zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku zagłosowania przez Mieszkańca na więcej niż jednej karcie, wszystkie głosy oddane przez tę osobę zostaną uznane za nieważne.

Załączniki

Udostępnij ten artykuł

Komentarze