Zespół podjął decyzję

Zespół podjął decyzję

Zespół ds. budżetu obywatelskiego zweryfikował wyniki analizy prowadzonej przez odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Spośród 44 zadań zgłoszonych w tegorocznej edycji budżetu przyjęto 29 przy odrzuceniu 15 (w tym 2 z powodów błędów formalnych). Wykaz zadań pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych znajduje się w załączniku poniżej.

Wnioskodawcy, którego zadanie zostało odrzucone, przysługuje możliwość złożenia pisemnego odwołania wraz z uzasadnieniem w ciągu najbliższych 7 dni, tj. do 7 września włącznie. Pismo należy złożyć w Sekretariacie Prezydenta, ul. Zamkowa 16, II piętro. Odwołania będą rozpatrywane do 20 września br.


Załączniki

Udostępnij ten artykuł

Komentarze