Zgłoszono 44 zadania

Zgłoszono 44 zadania

W III edycji budżetu obywatelskiego zgłoszono 44 zadania. To o 5 zadań więcej niż w ubiegłorocznej edycji.

Obecnie urzędnicy wprowadzają do systemu zadania złożone w wersji tradycyjnej oraz sprawdzają zadania pod względem formalnym. Na tę chwilę wiadomo, że co najmniej dwa zadania nie przejdą do kolejnego etapu z powodu braku dołączenia listy poparcia. Wnioskodawcy, którzy złożyli zadania elektronicznie 17 lipca, mają czas do 22 lipca na dostarczenie obowiązkowej listy poparcia.

Następny etap to analiza merytoryczna dokonywana przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz weryfikacja dokonanej analizy przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego. Etap ten zakończy opublikowanie listy zadań pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych, które nastąpi nie później niż 31 sierpnia. Wnioskodawcom, którzy nie będą zgadzać się z decyzją Zespołu będzie przysługiwała możliwość złożenia pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta.

Infografika


Udostępnij ten artykuł

Komentarze