Zwiększenie ilości miejsc postojowych

Koszt realizacji: 46 200 zł

Zadanie przewiduje poszerzenie istniejącej zatoki parkingowej przed budyniem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ostatniej 19 w Pabianicach. Poszerzenie zatoki w kierunku północnym i południowym w miejscu obecnych nadsypanych i zdegradowanych trawników – wyjeżdżonych przez parkujące tam pojazdy. Dodatkowo przewiduje się wykonanie oznaczenia miejsc postojowych tak, aby ułatwiło to parkowania i skutkowało optymalnym ich wykorzystaniem (dotyczy istniejących miejsc jak i nowo powstałych). Przewiduje się również wykonanie pierwszego i jak dotąd jedynego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Stworzenie każdego miejsca postojowego w tym obszarze, tej części miasta – z zabudową wielorodzinna pochodzącą z lat 60 i 70, będzie się wiązać z poprawą obecnie panującej trudnej sytuacji jaka istnieje na osiedlu Piaski. Każde nowe miejsce postojowe zostanie z pewności wykorzystane, zajęte i o to główny cel – stworzenie brakujących miejsc postojowych umożliwiając bezpieczne i zgodne z prawem zaparkowanie pojazdu – odpowiadające współczesnym potrzebom obiektów mieszkalnych wielorodzinnych i spełniające oczekiwania społeczeństwa.

Wydział odpowiedzialny: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Stan realizacji: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach jest na końcowym etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej.
W przypadku pozytywnego przebiegu procesu przetargowego wykonawca będzie znany do końca czerwca.

Udostępnij ten artykuł

Komentarze