Zwiększenie ilości miejsc postojowych

Koszt realizacji: 46 200 zł

Zadanie przewidywało poszerzenie istniejącej zatoki parkingowej przed budyniem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ostatniej 19 w Pabianicach w kierunku północnym i południowym w miejscu nadsypanych i zdegradowanych trawników – wyjeżdżonych przez parkujące tam pojazdy, wykonanie oznaczenia miejsc postojowych tak, aby ułatwiło to parkowania i skutkowało optymalnym ich wykorzystaniem oraz wykonanie pierwszego i jak dotąd jedynego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wydział odpowiedzialny: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Stan realizacji: Zadanie zostało zrealizowane we wrześniu 2018 r.

Parking przy ul. Ostatniej

Udostępnij ten artykuł

Komentarze