3, 2, 1... START! Rozpoczynamy nowy budżet obywatelski

3, 2, 1... START! Rozpoczynamy nowy budżet obywatelski

Budżet obywatelski to narzędzie umożliwiające mieszkańcom współdecydowanie o przeznaczeniu części wydatków z budżetu miasta poprzez zgłaszanie projektów i dokonywanie ich wyboru w drodze głosowania. Tegoroczne konsultacje społeczne w formie budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic zostaną przeprowadzone w okresie od 26 lipca do 18 października 2019 r.

Szczegółowy harmonogram budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic na 2020 rok:

  • 26 lipca - 22 sierpnia 2019 r. zgłaszanie projektów (więcej informacji tutaj),

  • do 12 września 2019 r. – ocena zgłoszonych projektów oraz opublikowanie wykazu projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania,

  • do 19 września 2019 r. – czas na złożenie odwołania przez Wnioskodawców, których projekty zostały niedopuszczone do głosowania,

  • do 27 września 2019 r. – czas na rozpatrzenie wniesionych odwołań, przeprowadzenie publicznego losowania miejsc na liście projektów ostatecznie dopuszczonych do głosowania oraz podanie ww. listy do publicznej wiadomości,

  • 1 - 14 października 2019 r. – głosowanie,

  • do 18 października 2019 r. – ustalanie i ogłoszenie wyników głosowania.

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację zgłoszonych projektów wynosi 1 000 000 zł, a maksymalna kwota przeznaczona na realizację pojedynczego projektu wynosi 250 000 zł brutto. W konsultacjach może wziąć udział każda osoba zamieszkująca na terenie Miasta.

Udostępnij ten artykuł

Komentarze