Komunikat:
8791 pabianiczan wzięło udział w głosowaniu w ramach V edycji budżetu obywatelskiego. To wynik o ponad 3000 większy względem poprzedniej edycji. 8475 osób zagłosowało przez Internet, a 316 drogą tradycyjną. Mieszkańcy wybrali 6 spośród 16 projektów.

Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2

Punktów: 620
Numer projektu: 14 Plakat: POBIERZ
Opis

Cel główny:
 - Podniesienie jakości i bezpieczeństwa realizacji zadań szkoły, wynikających z nauczania wychowania fizycznego oraz popularyzacji aktywnego stylu życia.
- Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży poza salą gimnastyczną poprzez stworzenie warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do:
- Zagospodarowania czasu wolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
- Wspomagania aktywności sportowej oraz integracji dzieci i młodzieży a przez to przeciwdziałania zjawiskom agresji oraz uzależnień.

Zakres zadania:
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 20,0m x 40,0m.
Boisko przystosowane będzie do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę nożną. Zostanie odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia dla tych dyscyplin sportowych:
- Dwie bramki;
- Jeden komplet do siatkówki;
- Cztery kosze do koszykówki.
Na boisku można będzie również grać w badmintona, ringo oraz uczestniczyć w grach i zabawach.
Boisko zostanie uzupełnione o jeden brakujący piłko-chwyt.
Boisko nie będzie posiadało miejsc siedzących na widowni.

Przyjmując powyższe rozwiązania projektowe zwrócono uwagę na takie elementy jak trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne a także niskie koszty eksploatacji.

Wideo
Lokalizacja

SP nr 2, ul. Tkacka 15

Wielofunkcyjne boisko szkolne będzie wykorzystywane w procesie dydaktycznym oraz do pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych. Boisko będzie dostępne w czasie pracy szkoły oraz w czasie pracy animatora.

Szacunkowy koszt realizacji

Przewidywany całkowity koszt projektu: 250 000 zł

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego - płyty SBR 500x500x40mm kolor czerwony 840m2
Malowanie linii boiska 52m2
Obrzeża ograniczające nawierzchnię boiska 122mb
Bramki do piłki nożnej 3x2 - aluminiowe montowane w tulejach
Kosze do koszykówki, montowany w tulejach
Piłko-chwyt projektowany h-4m 40mb
Komplet słupków z siatką do siatkówki
Koszt transportu nawierzchni i urządzeń sportowych

Inne projekty