Komunikat:
8791 pabianiczan wzięło udział w głosowaniu w ramach V edycji budżetu obywatelskiego. To wynik o ponad 3000 większy względem poprzedniej edycji. 8475 osób zagłosowało przez Internet, a 316 drogą tradycyjną. Mieszkańcy wybrali 6 spośród 16 projektów.

Dron - strażnik czystego powietrza

PROJEKT ZWYCIĘSKI
Punktów: 1699
Numer projektu: 15 Plakat: POBIERZ
Opis

Celem projektu "DRON - STRAŻNIK CZYSTEGO POWIETRZA" jest poprawa stanu jakości powietrza w Gminie Miejskiej Pabianice, a dzięki temu poprawa zdrowia mieszkańców Pabianic. Zanieczyszczenie powietrza ma bardzo duży wpływ na zdrowie człowieka. Wpływa przede wszystkim na układ oddechowy, układ krążenia, a także rozwój chorób nowotworowych. Pył zawarty w powietrzu jest także przyczyną wielu alergii. Polska należy do europejskich krajów, zajmujących czołowe miejsce na liście państw o największym zanieczyszczeniu powietrza. Aby temu przeciwdziałać należy prowadzić działania prewencyjne, prowadzące do ograniczenia spalania w piecach śmieci czy odpadów zawierających trujące substancje. Projekt "DRON - STRAŻNIK CZYSTEGO POWIETRZA" wpisuje się w działania władz Pabianic, które współfinansują wymianę niskosprawnych pieców i palenisk domowych. Jest również zgodny ze strategią Województwa Łódzkiego - w szczególności z tzw. uchwałą "antysmogową", obowiązującą od 1 maja 2018 r., wprowadzającą stopniowe ograniczenia w użytkowaniu najgorszych klas pieców i najmniej jakościowych paliw.

Realizacja projektu polega na zakupie mobilnego laboratorium do badania stanu powietrza, w skład którego wchodzi urządzenie pomiarowe, detektor gazów i jednostka latająca (dron), pozwalająca na wykonywanie lotów o minimalnym czasie trwania 30 minut. Laboratorium umieszczone na dronie umożliwi m.in. analizę składu chemicznego dymu wydobywającego się z kominów domów jedno i wielorodzinnych pod kątem spalania odpadów i niedozwolonych substancji (np. plastikowych butelek). Czujniki przeanalizują zawartość etanolu amoniaku, chlorku wodoru, formaldehydu oraz cząsteczek PM10, PM2,5, PM1. Dzięki niemu będzie można lokalizować i dokonywać pomiarów bezpośrednio na terenie gdzie zanieczyszczane jest powietrze. Dodatkowo zestaw zostanie wyposażony w kamerę hybrydową, pozwalającą na prowadzenie obserwacji w nocy. Straż Miejska w Pabianicach na podstawie pomiarów, będzie mogła karać te osoby które w swoich domach spalają śmieci i odpady zawierające szkodliwe substancje. Zakupiony sprzęt będzie służył Straży Miejskiej nie tylko w sezonie grzewczym, ale przez cały rok. Wyposażenie drona w kamerę hybrydową spowoduje, iż strażnicy miejscy będą mogli wykorzystywać sprzęt jako mobilne centrum monitoringu, m.in. podczas różnych imprez masowych odbywających się w Pabianicach. Sprzęt może być również wykorzystany do współpracy z Policją czy Strażą Pożarną np. w trakcie poszukiwań osób zaginionych.

Realizacja projektu nie może kompleksowo rozwiązać problemu spalania odpadów. Zapewni jednak skuteczne narzędzie kontroli. W równym stopniu istotne są też inne cele projektu, w tym działania edukacyjne i informacyjne z zakresu ekologii.

Realizacja projektu jest uzasadniona ważnym interesem społecznym, zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Pabianic.

Stan realizacji: projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami.

Lokalizacja

Projekt swoim zasięgiem obejmuje cały teren Gminy Miejskiej Pabianice.


Szacunkowy koszt realizacji

Przewidywany całkowity koszt projektu: 135 000 zł

Laboratorium pomiarowe
Jednostka transportowa (dron)
Kamera hybrydowa
Szkolenie dla 4 operatorów

Inne projekty