Komunikat:
8791 pabianiczan wzięło udział w głosowaniu w ramach V edycji budżetu obywatelskiego. To wynik o ponad 3000 większy względem poprzedniej edycji. 8475 osób zagłosowało przez Internet, a 316 drogą tradycyjną. Mieszkańcy wybrali 6 spośród 16 projektów.

Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39

PROJEKT ZWYCIĘSKI
Punktów: 1741
Numer projektu: 10 Plakat: POBIERZ
Opis

Działka, którą proponujemy zrewitalizować obecnie jest wykorzystywana przez osoby uczęszczające do Centrum Seniora (60+) oraz dzieci i młodzież, należącą do Hufca ZHP Pabianice. Działka nie spełnia aktualnie podstawowych funkcji jakie powinien mieć teren rekreacyjny dla dzieci i seniorów. Celem projektu jest rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39, zagospodarowanie miejsca w taki sposób, aby w niedalekiej przyszłości mogło stanowić teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla osób w różnym wieku.

Cele:
- aktywizacja osób w wieku 60+
- stworzenie w przestrzeni publicznej miejsca do uprawiania sportu i odpoczynku
- stworzenie w przestrzeni publicznej miejsca do edukacji
- rewitalizacja terenu
- integracja różnych grup wiekowych

Na zrewitalizowanym terenie będą mogły odbywać się zajęcia o różnej tematyce zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla seniorów. Miejsce zielone będzie służyło do odpoczynku i rekreacji. Siłownia będzie otwarta w ciągu dnia co da możliwość okolicznym mieszkańcom na uprawianie sportu. Na miejscu powstanie altana, która będzie mogła służyć jako scena. Miejsca parkingowe pozwolą na łatwy dostęp do obiektu.

Stan realizacji: podpisano umowę z wykonawcą. Trwają prace rewitalizacyjne.

Lokalizacja

Działka należąca do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach. W budynku obok działki obecnie znajduje się siedziba Centrum Seniora oraz Hufiec ZHP Pabianice. Działka jest wykorzystywana przez seniorów, dzieci i młodzież, a także mieszkańców osiedla. Adres: Konopnickiej 39.

Otwarte w godzinach działania Centrum Seniora. W zajęciach w ogrodzie będą mogły uczestniczyć osoby niepełnosprawne.

Szacunkowy koszt realizacji

Przewidywany całkowity koszt projektu: 250 000 zł

Projekt
Siłownia
Wiata drewniana z grillem (oświetlenie)
Miejsce do prowadzenia zajęć sportowych
Mała architektura: ławki, donice, kosze na śmieci, meble ogrodowe
Alejki - ciągi komunikacyjne
Miejsce parkingowe
Nasadzenia (krzewy, drzewa)
Oświetlenie, nawodnienie
Kosiarka spalinowa i kosa spalinowa

Inne projekty