Rozbudowa zespołu uliczno - parkingowego przy S.P. Nr 3

Punktów: 667
Numer projektu: 026 Wnioskodawca: Przemysław Perka Plakat: POBIERZZałącznik 1: POBIERZ
Opis

Zadanie "A": usunięcie wady użytkowej, gdzie wobec istotnych braków ilości miejsc parkingowych mieszkańcy parkują wjeżdżając jedna parą kół na trawniki. (estetyka+porządek) wykonanie głównego przejścia przez jezdnię na szykanie podniesieniu istotnie poprawi bezpieczeństwo dzieci. 

Zadanie "B": uzupełnienie istotnych braków ilości miejsc parkingowych dla użytkowników szkoły oraz mieszkańców kilku bloków budowa chodnika łączących chodniki północ-południe dla bezpieczeństwa dojścia dzieci do szkoły, budowa strefy wysiadania dzieci, gdzie można się zatrzymać na czas do 1 min. W samych sąsiedztwie głównego wejścia do szkoły umożliwi dzieciom bezpieczny dostęp do szkoły,dla użytkowników łopatki podjazdowej zlikwiduje bardzo uciążliwe zakorkowania drogi w porze porannej 7,45-8,10 oraz po zakończeniu zajęć.

Wideo
Lokalizacja

Rejon pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3, a blokami pabianickiej spółdzielni mieszkaniowej, ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego; Dz. nr ewid.: 268/76; 268/79, 268/80, 268/82, 268/84, 268/87, 268/113 i 268/114)


Szacunkowy koszt realizacji

1. Zadanie "A" - pogłębienie istniejących wzdłużnych parkingów pozostałej części nie pogłębionej w i etapie rozbudowy (jedna para kół parkuje na trawniku) oraz wykonanie szykany drogowej (podniesienie przejścia dla pieszych na wprost wejścia do sp 3): 24000 zł
2. Zadanie "B" - budowa miejsc parkingowych w rejonie rondka (zarówno na wyspie jak i po zewnętrznej stronie), budowa chodnika przy południowej krawędzi proponowanych zewnętrznych miejsc parkingu oraz budowa bezkolizyjnej strefy wysiadania dzieci w rejonie wejścia głównego do sp nr 3: 118000 zł
3. Projekt techniczny zadania „A” i „B”: 10 000 zł

Suma: 152000 zł


Inne projekty